ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU DOTOWANYM ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ” ZAWICHOST, KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY W ZAWICHOŚCIE ( XIII w): WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy i załączniki wszystkie

załączniki od 1 do 5